Opća načela


 OPĆA NAČELA


LAVIĆI NEKRETNINE j.d.o.o. je uskladilo poslovanje sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR, koja na snagu stupa sa 04.06.2019.

Svi sadržaji objavljeni na web stranici www.lavicci-nekretnine.hr su autorsko djelo i podliježu zaštiti autorskog prava, iz čega proizlazi da svako neovlašteno korištenje istoga, je protivno važećim zakonima u RH i podložno tužbi. Svrha i načini obrade osobnih podataka - svrha prikupljanja podataka je uspostaviti kontakt sa korisnicima naših usluga kako bi se međusobno informirali o aktivnostima koje za njih obavljamo. Sve prikupljene podatke smijemo koristiti isključivo u svrhu obavještavanja, informiranja i promotivnih aktivnosti koje radimo u svrhu uspješnog obavljanja našeg posla. Korisnici naših usluga su suglasni da im šaljemo obavijesti i informacije o našim aktivnostima. Čuvanje osobnih podataka – vremenski period je ograničen i usko povezan sa ostvarivanjem svrhe obrade podataka, osim u posebnim slučajevima koje od nas zahtijevaju drugi propisi. Pristup osobnim podacima imaju isključivo djelatnici LAVIĆI NEKRETNINA kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla kao i partneri koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade). Podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama, osim službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske uz predočenje valjanog sudskog naloga.

GDPR – Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – koja stupa na snagu 25. svibnja i donosi novosti i obveze s kojima se svi iz branše moraju upoznati. Konkretno, kod poslovanja posrednika u prometu nekretninama osobni podaci su ime, prezime, adresa stanovanja i OIB fizičke osobe nalogodavca kod Ugovora o posredovanju u prometu nekretninama te ime i prezime fizičke osobe kod Posredničkog dnevnika. GDPR se također odnosi i na snimke video nadzornog sustava koji sadrži fizičke osobe, ako ga posrednik u prometu nekretninama ima postavljenog u svojim prostorima poslovanja. Posrednici u prometu nekretninama imaju obvezu voditi evidenciju aktivnosti obrade podataka ako zapošljavaju više od 250 osoba.

Za svrhu ugovora ili naloga za posredovanje kao i za posrednički dnevnik:

Nalogodavac potvrđuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, u svrhu sudjelovanja u postupku kupoprodaje nekretnine i radi utvrđivanja nedvojbene identifikacije. Nalogodavac daje izričitu privolu Posredniku da može koristiti osobne podatke u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sudjelovanje u marketinškim aktivnostima, ostavlja se na izbor svakom korisniku naših usluga, i bit će posebno regulirano u pisanom obliku kroz Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama. Ako se ne slažete sa politikom zaštite osobnih podataka u agenciji LAVIĆI NEKRETNINE, molimo vas da se ne koristite našom stranicom i ne ostavljate svoje osobne podatke.

Voditelj obrade osobnih podataka:
LAVIĆI NEKRETNINE j.d.o.o. sa sjedištem u Zadru 23000, Put Nina 60,
OIB: 96882191012

Kontakt na koji možete slati svoje upite:
Adresa: Put Nina 60, Zadar 23000 ili
adresa e-pošte: info@lavicci-nekretnine.hr

Vaša agencija Lavići nekretnine