Parcelacija i etažiranje

1. PARCELACIJA ZEMLJIŠTA
 U suradnji s ovlaštenim inženjerom geodezije provodimo parcelacijski postupak.
Parcelacija je postupak promjene oblika i veličine zemljišnih čestica i zemljišnih knjiga. Uglavnom se jedna katastarska čestica dijeli na više ili više čestica u jednu. Parcelacija se provodi parcelacijskim elaboratom izrađenim od strane ovlaštene geodetske tvrtke.
Parcelacijski elaborat služi za formiranje jedne ili više čestica u svrhu kupnje ili prodaje nekretnine, diobe nasljedstva, dobivanja hipotekarnog kredita, diobe obiteljske imovine, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, formiranja čestičnih građevina ili sudionica (pristupnih cesta) i pregrađivanje.

2. ETAŽIRANJE NEKRETNINE
U suradnji s ovlaštenim inženjerom građevine provodimo postupak etažiranja.
Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade), dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan i ako ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu. Etažirati se mogu obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova. Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.