Parcelacija

U suradnji s ovlaštenim inženjerom geodezije provodimo postupak parcelacije. Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu. Parcelacija se provodi pomoću parcelacijskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka. Parcelacijski elaborat služi za formiranje jedne ili više čestica u svrhu kupnje ili prodaje nekretnina, ostavinske diobe, dobivanja hipotekarnog kredita, diobe obiteljske imovine, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, formiranja građevnih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi) i okrupnjavanja čestica.