Etažiranje

U suradnji s ovlaštenim inženjerom građevine provodimo postupak etažiranja. Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade), dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan i ako ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu. Etažirati se mogu obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova. Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.